Innehåller rekommendationer om vilka kriterier av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall (falldefinitioner) som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2016
  • Antal sidor: 46