Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera, kontrollera och åtgärda verksamheten i förebyggande syfte. Det innebär bland annat att skaffa sig kunskap om vilka kontroller och åtgärder som utifrån miljö- och hälsoaspekter är nödvändiga i det egna fastighetsbeståndet

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2010
  • Antal sidor: 6