Studien är finansierad av Svenskt Vatten Utveckling. Rapporten är även publicerad av Svenskt Vatten, SUV rapport 2011-02 (2:a revideringen). Rapporten har sammanställts av Anette Hansen, biomedicinsk analytiker vid Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsinstitutet har blivit uppmärksammat på att presentationen av resultaten i rapporten om Gardia och Cryptosporidium i ytvattentäkter misstolkats. Smittskyddsinstitutet vill därför påtala att undersökningen omfattar förekomst i ytvatten, alltså inte i dricksvatten.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • År: 2011
  • Antal sidor: 31