Den här rapporten syftar till att ge ökad kunskap om hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning, främst utifrån den nationella kartläggningen av barns och ungas psykiska hälsa som genomfördes på regeringens uppdrag under hösten 2009. Resultaten från kartläggningen visar att de flesta elever trivs bra med livet, men trivseln bland elever med funktionsnedsättning är något lägre än bland elever utan funktionsnedsättning.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2011
  • Antal sidor: 55