"Hiv, STI och juridik i Sverige" är framtagen i nära samarbete med många av Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets experter på området. Vi hoppas att skriften ska komma till användning i exempelvis utbildningssyfte inom vården, inom ideella organisationer, i bredare sammanhang där smittskyddslagstiftning diskuteras och även i det internationella arbetet kring hiv och aids, där Sverige deltar i debatten om lagstiftning.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • År: 2010
  • Antal sidor: 36