Barn i förskolan har mer infektioner än de som vistas hemma. Spridningen av smitta i förskolan går inte att undvika helt, men kunskap om smittvägar och hur man bryter dessa kan till viss del minska smittspridningen. Målgrupp för rapporten är främst kommunernas miljöförvaltningar.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2010
  • Antal sidor: 55