Patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom har rätt till kostnadsfria läkemedel samt kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

I samband med förskrivning av läkemedel eller besök för undersökning, vård eller behandling ska den behandlande läkaren pröva om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.

Detta meddelandeblad kan läkare använda som stöd i sina bedömningar.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2005
  • Antal sidor: 4