Dessa rekommendationer har till syfte att underlätta samverkan mellan olika myndigheter och på så sätt minska spridningen i samhället av MRSA genom att begränsa spridningen mellan djur och människor.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2011
  • Antal sidor: 42