Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2016–2018 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning myndigheten planerar att genomföra under perioden.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 23