Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Här finner du informationsbladet på fler språk

Arabiska: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 536 kB)

Engelska: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 462 kB)

Finska: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 455 kB)

Somaliska: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 458 kB)

Sorani: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 511 kB)

Spanska: Antibiotika och halsont (PDF-dokument, 458 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1