Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Här finner du informationsbladet på fler språk

Arabiska: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 256 kB)

Engelska: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 180 kB)

Finska: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 182 kB)

Somaliska: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 104 kB)

Sorani: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 155 kB)

Spanska: Antibiotika och ont i bihålorna (PDF-dokument, 165 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1