Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Här finner du informationsbladet på fler språk

Arabiska: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 557 kB)

Engelska: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 465 kB)

Finska: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 458 kB)

Somaliska: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 499 kB)

Sorani: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 571 kB)

Spanska: Antibiotika och öroninflammation (PDF-dokument, 500 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1