Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Här finner du informationsbladet på fler språk

Arabiska: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 584 kB)

Engelska: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 516 kB)

Finska: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 503 kB)

Somaliska: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 506 kB)

Sorani: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 578 kB)

Spanska: Antibiotika och förkylning (PDF-dokument, 506 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1