Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Här finner du informationsbladet på fler språk

Arabiska: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 540 kB)

Engelska: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 463 kB)

Finska: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 456 kB)

Somaliska: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 458 kB)

Sorani: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 513 kB)

Spanska: Antibiotika och luftrörskatarr (PDF-dokument, 458 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1