Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ned och finns på följande språk: svenska, albanska, arabiska, engelska, franska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thailändska och tigrinska.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro.

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Här finner du informationsbladet på fler språk

Albanska: Gonore-ja (PDF-dokument, 85 kB)

Arabiska: السيلان/التعقيبة (PDF-dokument, 106 kB)

Engelska: Gonorrhoea (PDF-dokument, 91 kB)

Franska: La blennorragie (PDF-dokument, 107 kB)

Ryska: Гонорея (PDF-dokument, 107 kB)

Serbiska: Gonoreja (PDF-dokument, 85 kB)

Somaliska: Jabto (PDF-dokument, 84 kB)

Spanska: Gonorrea (PDF-dokument, 82 kB)

Thailändska: โรคหนองใน (PDF-dokument, 98 kB)

Tigrinska: ጅግል (PDF-dokument, 124 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1