Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet uppdaterades juli 2015.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna och Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset.

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Här finner du informationsbladet på fler språk

Albanska: Hepatiti (PDF-dokument, 113 kB)

Arabiska: التهاب الكبد (PDF-dokument, 153 kB)

Engelska: Hepatitis (PDF-dokument, 110 kB)

Farsi: هپاتیت (PDF-dokument, 120 kB)

Franska: L'hépatite (PDF-dokument, 97 kB)

Ryska: Гепатит (PDF-dokument, 111 kB)

Serbiska: Hepatitis (PDF-dokument, 114 kB)

Somaliska: Cagaarshow (PDF-dokument, 115 kB)

Spanska: Hepatitis (PDF-dokument, 113 kB)

Thailändska: โรคตับอักเสบ (PDF-dokument, 129 kB)

Tigrinja: ሀፓቲት (ወይቦ) (PDF-dokument, 153 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 1