Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna och Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset. Bladet uppdaterades juli 2015.

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Här finner du informationsbladet på fler språk

Albanska: Hiv-i (PDF-dokument, 147 kB)

Arabiska: فريوس العوز املناعي البرشي (PDF-dokument, 203 kB)

Engelska: HIV (PDF-dokument, 161 kB)

Farsi: HIV (PDF-dokument, 184 kB)

Franska: Le VIH (PDF-dokument, 176 kB)

Ryska: ВИЧ (PDF-dokument, 182 kB)

Serbiska: HIV (PDF-dokument, 170 kB)

Somaliska: Hiv (PDF-dokument, 154 kB)

Spanska: VIH (PDF-dokument, 168 kB)

Thailändska: โรคเอชไอว (PDF-dokument, 160 kB)

Tigrinja: ኤችኣይቪ (ኤይድስ) (PDF-dokument, 185 kB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 2