Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Bladet uppdaterades juli 2015.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texterna är granskade, uppdaterade och delvis nyskrivna 2013 av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset (hiv och hepatit), Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (kondylom och herpes), Lars Falk, överläkare vid Hudkliniken i Östergötland (klamydia), Eva Björnelius, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge (mycoplasma genitalium) och Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro (syfilis och gonorré).

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Faktabladet även för nedladdning andra språk, se nedan:

Albanska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 147 kB)

Arabiska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 203 kB)

Engelska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 161 kB)

Farsi: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 184 kB)

Franska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 176 kB)

Ryska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 182 kB)

Serbiska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 170 kB)

Somaliska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 154 kB)

Spanska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 168 kB)

Thailändska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 160 kB)

Tigrinja: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (PDF-dokument, 185 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 2