Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet går att ladda ned nedan och finns på följande språk: svenska, albanska, arabiska, engelska, franska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thailändska och tigrinska.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texterna är granskade, uppdaterade och delvis nyskrivna 2013 av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset (hiv och hepatit), Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (kondylom och herpes), Lars Falk, överläkare vid Hudkliniken i Östergötland (klamydia), Eva Björnelius, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge (mycoplasma genitalium) och Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro (syfilis och gonorré).

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Här finner du informationsbladet på fler språk

Albanska: Condyloma/HPV (PDF-dokument, 89 kB)

Arabiska: الثآليل التناسلية/اللقموم (PDF-dokument, 116 kB)

Engelska: Condyloma/HPV (PDF-dokument, 95 kB)

Franska: Condylome/VHP (PDF-dokument, 73 kB)

Ryska: Кондиломатоз/ВПЧ (PDF-dokument, 99 kB)

Serbiska: Kondilomi/HPV (PDF-dokument, 95 kB)

Somaliska: Kondhiloom/HPV (PDF-dokument, 89 kB)

Spanska: Condiloma/VPH (PDF-dokument, 87 kB)

Thailändska: โรคหูดหงอนไก่ (PDF-dokument, 108 kB)

Tigrinska: ኮንዲሎም/HPV ኤች ፒ ቪ (PDF-dokument, 131 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1