Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Bladet uppdaterades juli 2015.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texterna är granskade, uppdaterade och delvis nyskrivna 2013 av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset (hiv och hepatit), Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (kondylom och herpes), Lars Falk, överläkare vid Hudkliniken i Östergötland (klamydia), Eva Björnelius, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge (mycoplasma genitalium) och Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro (syfilis och gonorré).

Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Faktabladet finns för nedladdning på följande språk:

Albanska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 200 kB)

Arabiska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 207 kB)

Engelska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 200 kB)

Farsi: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 182 kB)

Franska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 202 kB)

Ryska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 253 kB)

Serbiska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 185 kB)

Somaliska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 238 kB)

Spanska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 179 kB)

Thailändska: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 228 kB)

Tigrinja: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Övergripande faktablad (PDF-dokument, 213 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 4