Rekommendationer för handläggning av mers är en uppdatering av tidigare versioner från 2013, 2014 och 2015 som utgivits av Socialstyrelsen. Dessa rekommendationer riktar sig till smittskyddsläkare och verksamma inom hälso- och sjukvården och är tänkt att fungera som ett stöd vid handläggningen av misstänkta fall av mers.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 26