Det har nu gått närmare tre år sedan det (i september 2012) konstaterades ett första fall med en allvarlig luftvägsinfektion orsakad ett nytt coronavirus. Det har sitt ursprung på Arabiska halvön med omgivande länder och har kommit att benämnas Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-coronavirus).

Fram till 15 juni 2015 har det laboratoriebekräftats fler än 1 200 fall av mers hos människor i 25 länder, där alla kunnat spåras tillbaka till Mellanöstern1 och framför allt från Saudiarabien. Samtliga fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har varit patienter som bott eller rest i Mellanöstern, eller som har haft kontakt med resande från detta område.

Faktabladet Rekommendationer för handläggning av mers är en uppdatering av tidigare versioner från 2013, 2014 och 2015 som utgivits av Socialstyrelsen. Dessa rekommendationer riktar sig till smittskyddsläkare och verksamma inom hälso- och sjukvården och är tänkt att fungera som ett stöd vid handläggningen av misstänkta fall av mers.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 26