I dokumentet, som riktar sig till hälso- och sjukvården, framhålls vikten av att det finns fungerande rutiner för hälsokontroller och att dessa inkluderar generell information om tuberkulos samt vikten av att tidigt söka vård vid misstanke om sjukdom.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2012
  • Antal sidor: 36