Vid varje fall av invasiv meningokockinfektion behövs förebyggande åtgärder för personer i den sjukas omgivning. Dessa rekommendationer om förebyggande åtgärder kring fall av invasiv meningokocksjukdom vänder sig till berörda huvudmän, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Rekommendationerna ersätter Socialstyrelsens allmänna råd om förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom (SOSFS 1993:10).

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2008
  • Antal sidor: 11