Dessa rekommendationer beskriver hur existerande vaccin mot hepatit B ska användas i Sverige. Här är sjukdomen relativt sällsynt och förekommer dessutom nästan enbart i vissa grupper. Därför rekommenderas vaccination av dessa riskgrupper istället för allmän vaccination.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2005
  • Antal sidor: 12