Denna rekommendation är en uppdatering och ersätter titeln Rekommendationer för profylax och behandling av influensa. Här finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, med mera. Förändringar vid denna revision inkluderar förtydligande av riskgrupperna för svår influensasjukdom och doseringsanvisningar. Avsnitten om antiviralbehandling och ordinationsrätt med mera har kortats ner till att endast innehålla hänvisningar till relevanta dokument vid Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2016
  • Antal sidor: 18