Detta är en uppdatering av rekommendationerna för profylax och behandling av influensa. Här har vi samlat information om vilka som bör erbjudas vaccination, dosering av vaccin, antivirala läkemedel samt övergripande information om läkemedelshantering och vaccination.

Rekommendationerna är ett underlag för landstingens planering och ska användas som ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa.

Rekommendationerna vänder sig framförallt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 19