Denna handbok är tänkt som en vägledning och ett hjälpmedel för den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar praktiskt med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner.

Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning (SOSFS 2005:23) med fördjupande fakta, kommentarer och uttalanden från förarbeten.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • År: 2008
  • Antal sidor: 110