The 2014 Swedish report from the monitoring of antibiotic resistance and antibiotic usage in human and veterinary medicine, Swedres-Svarm, is an integrated report from the Public Health Agency of Sweden and the National Veterinary Institute that includes data from humans, animals, and food of animal origin.

Swedres-Svarm 2014 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Förutom årsstatistik sätter författarna även fokus på aktuella frågeställningar som utbrott i vården och verktygen Primärvårdens register för infektioner i Sverige (PRIS) samt Infektionsverktyget.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå och andra som arbetar med smittskydds- och folkhälsofrågor.

Swedres i korthet 2014 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Tabeller och figurer med humandata från Swedres-Svarm 2014 (PowerPoint-dokument, 4,8 MB). För flertalet figurer kan bakgrundsdata öppnas i Excel, så att presentationen kan anpassas.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 118