Den här foldern handlar om hur barns kroppar påverkas av tobak genom amning och passiv rökning. Den besvarar tankefällor och tar upp problemet att barn till tobaksbrukare oftare växer upp till att bli rökare och snusare. Foldern vänder sig till alla föräldrar och delas ut inom barnhälsovården. Max 100 ex. per beställning.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2009
  • Antal sidor: 10