Detta dokument redovisar kunskapsläget gällande urinvägsinfektioner och män. Förhoppningen är att det ska underlätta framtagandet av lokala behandlingsrekommendationer.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 44