Den här broschyren är en sammanfattning av rapporten ”Vattenpipa – rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn”. Rökning med vattenpipa är en form av tobaksbruk som blivit alltmer vanligt förekommande i Sverige, särskilt bland ungdomar. Trots att röken från en vattenpipa innehåller skadliga ämnen och partiklar upplever många denna form av rökning som ofarlig. Därför behövs ökad kunskap om vattenpipsrökning och dess hälsoeffekter. Målgruppen för broschyren är främst aktörer på lokal och regional nivå som kommer i kontakt med ungdomar eller vill lära sig mer om vattenpipsrökning som exempelvis kommunala ANDT-samordnare eller lärare. Men den kan även användas för att höja kunskapen bland föräldrar.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2013
  • Antal sidor: 16