Anna Bredström, Fil Dr i etnicitet vid Linköpings universitet, har på uppdrag av Smittskyddsinstitutet, SMI, fördjupat sig i frågorna om alkohol och sexuellt risktagande. Hon har gått igenom litteratur inom området och även intervjuat 30 ungdomar och unga vuxna om deras tankar och erfarenheter av alkohol och sexualitet

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-11-28
  • Antal sidor: 66
  • Artikelnummer: 2011-15-5