I den här rapporten redovisas en studie genomförd av ett antal internationella och svenska alkoholforskare som undersökt vilka effekterna skulle bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades. Alkohol har en rad negativa konsekvenser för folkhälsan. Systembolagets detaljhandelsmonopol, som är en del i den svenska restriktiva alkoholpolitiken, syftar till att minska de skador som alkoholkonsumtionen medför. Monopolet har dock varit föremål för kritik och krav på dess avskaffande har framförts vid upprepade tillfällen under årens lopp.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2008
  • Antal sidor: 82
  • Artikelnummer: FHI080232