Detta är en sammanfattning av Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Affischen tipsar om vad man i en verksamhet kan göra för att bromsa smittspridning. Den kan skrivas ut och sättas upp på lämpligt ställe eller distribueras vidare.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och detta är några viktiga saker som alla kan göra.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 30 juni 2021.

Se även: Allmänna råd för allmänheten, en sammanfattning