Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Allt är inte som vanligt riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Syftet är att påminna och fördjupa förståelsen om att vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Allt material, som t.ex. flera affischer finns på sidan Allt är inte som vanligt.

Affischen på olika språk

Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (arabiska) (PDF, 109 kB)

Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (farsi/persiska) (PDF, 101 kB)

Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (franska) (PDF, 50 kB)

Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (somaliska) (PDF, 50 kB)

Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (tigrinja) (PDF, 70 kB)