Vaccination ger snabbt ett individuellt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. På längre sikt kan vaccinationerna bidra till att stor del av befolkningen skyddas och därmed även de som är ovaccinerade. I ett första steg kan anpassningar av rekommendationer göras för vaccinerade personer.

Anpassningarna bygger fortsatt på det individuella ansvaret. Den som är vaccinerad har ett gott skydd mot svår sjukdom och död, men hen behöver ta hänsyn till andra som ännu inte är vaccinerade, särskilt dem som tillhör en riskgrupp.

Relaterad läsning

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge