Detta dokument är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av vårdlokaler. I rekommendationen beskrivs olika myndigheters ansvar för tillsynen av vårdlokaler enligt miljöbalken, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen och socialtjänstlagen.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-12-05
  • Antal sidor: 20
  • Artikelnummer: 2013-1-15