Ny bestämmelse som kompletterar föreskrifterna (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering.

Bestämmelserna tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande preparat ska rapporteras första gången för rapporteringsåret 2021. Det är möjligt att redovisa försäljning av alkoholdrycksliknande preparat för rapporteringsåret 2020 även om det inte är ett krav förrän 2021.

I det här bladet får du information om hur du fyller i rapporten för redovisningsåret 2020.

Tidigare version: Anvisning restaurangrapport 2019