En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen. Syftet med händelseanalyser är att öka kunskapen om självmord bland barn och unga och upptäcka förbättringsområden. De kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande. Kommunen har en unik position i det självmordsförebyggande arbetet genom att vara nära medborgarna om ett självmord inträffar. Den här skriften vänder sig därför i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter som har möjlighet att initiera händelseanalyser efter ett självmord bland barn och unga.

Materialet har tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.