AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) har tagits fram inom WHO och är utprovat i flera länder. Formuläret har översatts och kvalitetssäkrats till svenska förhållanden av professor Hans Bergman på Karolinska Institutet. Formuläret har visat god känslighet och träffsäkerhet för screening av tidiga alkoholproblem.

  • Författare: WHO
  • Utgivningsår: 2010
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: -