En undersökning av regionala skillnader i Sverige 1989–2003.

Hälsan påverkas i hög utsträckning av faktorer utanför sjukvården men även de preventiva och terapeutiska åtgärderna inom sjukvården är viktiga inom vissa områden. De senaste decennierna har inneburit en allt starkare fokusering på att organisationen ska drivas på en sund ekonomisk bas, och i rapporten påpekas också vikten av att ekonomiska besparingar inte får gå ut över vårdens kvalitet. Vidare nämner rapporten de geografiska och sociodemografiska skillnaderna i Sverige och hur dessa sannolikt påverkar vårdens resultat och bör följas upp.

Rapporten är skriven av docent Ragnar Westerling, som på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut analyserat vad som brukar betecknas "åtgärdbar dödlighet" i ett nationellt folkhälsoperspektiv.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2008-02-01
  • Antal sidor: 30
  • Artikelnummer: FHI080206