Denna rapport innehåller bakgrundsfakta, beslutsunderlag och referenser som har legat till grund för Folkhälsomyndighetens rekommendationer inom detta område. En kortversion med titeln Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter (Kortversion med rekommendationer) har tidigare publicerats på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Dokumentet riktar sig till vårdhygieniska enheter, smittskyddsenheter, medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt verksamhetsansvariga inom hälso-och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Rapporten ska ge stöd vid utarbetande och implementering av regionala riktlinjer för att minska risken att äldre patienter och brukare, d.v.s. den största riskgruppen för covid-19, smittas av personalen. Det gäller alltså risker i vård och omsorg i samband med hemtjänst, kommunal hemsjukvård, hälso-och sjukvård eller för dem som bor på särskilda boenden.