Detta dokument är en kortversion med rekommendationer av Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter (Bakgrundsdokument och rekommendationer) och har uppdaterats så att formuleringarna är desamma i de båda dokumenten.

Inga ändringar har gjorts i sak i samband med uppdateringen.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-01
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 20068-2