Målgrupper för dokumentet är i första hand regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter samt chefer och medicinskt ansvariga inom aktuella verksamhetsområden.

Version 2
Rekommendation om utökad användning av source control. Hänvisningar till uppdaterade dokument gällande förhållningsregler till hushållskontakter och screening vid inresa i Sverige. Förtydligande om vikten av samverkan.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 1 november 2021
  • Uppdaterad: 17 december 2021
  • Artikelnummer: 21303