Regeringen har gett Smittskyddsinstitutet i uppdrag att undersöka hur behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården används och vilka effekter de har på antibiotikaförskrivningen. Uppdraget är en del av regeringens patientsäkerhetssatsning, vars syfte är att skapa en säkrare vård.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-12-02
  • Antal sidor: 33
  • Artikelnummer: 2011-19-2