GHB är en relativt ung drog, jämfört med exempelvis heroin och amfetamin. I denna rapport ställs bland annat frågan: Vad vet vi egentligen om GHB och de närbesläktade preparaten GBL och 1,4-butandiol? Rapporten tar upp styrkor och svagheter i forskningen och identifierar kunskapsluckor inom området. Den redovisar också preparatens egenskaper, utbredning och effekter, samt sammanställer erfarenheterna och kunskaperna om prevention, stöd och behandling. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, kliniker och forskare som berörs av problematiken i sitt arbete, samt har möjlighet att öka kunskaperna om GHB och dess släktingar GBL och 1,4-butandiol.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-05-11
  • Antal sidor: 102
  • Artikelnummer: FHI120202