I dag uppger 79 procent av skolungdomarna att elever röker på deras skolgårdar men även att 34 procent av de vuxna gör det. En majoritet av ungdomarna tycker dock att det är bra med rökförbud på skolgårdar och de vill också att vuxna ska vara tydliga i sitt nej till tobak.

Denna broschyr ger kunskap och inspiration i arbetet med att skapa en bättre skolmiljö. Skolan och alla vuxna kan bidra till att stödja barn och unga genom att vara positiva förebilder och arbeta för en tobaksfri skoltid.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2010-12-31
  • Antal sidor: 23
  • Artikelnummer: FHI110112