Besvär av trafikbuller är en utvärdering av miljöhälsoindikatorn ”besvär av trafikbuller”. Utvärderingen baseras på frågeformulärsdata från de nationella miljöhälsoenkäterna 1999 och 2007.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 30
  • Artikelnummer: 2011-9-23