Handboken är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften tas upp hälsoeffekter, buller i olika miljöer och situationer, miljöbalken och annan lagstiftning samt råd i den praktiska tillsynen, vad man bör tänka på vid utredning av bullerfrågor samt mätmetoder. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och allmänna råd om höga ljudnivåer som omskrivs i handboken har ersatts med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och allmänna råd om höga ljudnivåer.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2008-12-05
  • Antal sidor: 100
  • Artikelnummer: 2008-101-4