In this document we will describe what cannabis and synthetic cannabinoids are, their intoxication effects, how they affect us in the short and long term as well as the risks this may entail.

I den här foldern beskriver vi vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det kan innebära. Foldern finns även på svenska.

Skriften är avsedd för, och kostnadsfritt beställningsbar, av studenthälsomottagningar vid universitet och högskolor.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-08-01
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 140801