Checklista för spelförebyggande åtgärder

Checklistan kan användas för att planera, genomföra och följa upp det spelförebyggande och har delats in i åtta faser. Varje fas inleds med en beskrivning av fasens innehåll och följs sedan av vägledande steg för genomförande.

Checklistan kan användas för att säkerhetsställa processen.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-02-14
  • Antal sidor: 1

Öppna publikationen

Checklista för spelförebyggande åtgärder(PDF 298 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan