Cryptosporidium och Giardia, rekommendationer om åtgärder för att minska risken för vattenburen smitta

Dessa rekommendationer är framtagna av Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Svenskt Vatten. Syftet är att motverka riskerna för utbrott av vattenburen smitta orsakad av parasiter, till exempel Cryptosporidium och Giardia. Även om rekommendationerna fokuserar på parasiter så kan resonemangen till del tillämpas även på andra patogener. Rekommendationerna riktar sig i första hand till ansvariga för verksamheten vid allmänna vattenverk. Även andra producenter och tillhandahållare av dricksvatten som omfattas av livsmedelslagstiftningen, liksom kontrollmyndigheter kan ha nytta av informationen i detta dokument.

Reviderad 2017-01-30 av Livsmedelsverket.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-12-02
  • Antal sidor: 9
Gå till toppen av sidan